Where

Siemiradzkiego 18 Swinoujscie Polska
72-600

View Larger Map

Polska Fundacja Morska

Celem Polskiej Fundacji Morskiej jest: 1. Popularyzowanie historycznych i kulturowych walorów żeglarstwa, kultury materialnej, jak i duchowej, 2. Poszerzanie wiedzy historycznej o żeglarstwie w Polsce, Europie i na Świecie, 3. Popularyzowanie osiągnięć żeglarstwa polskiego w Polsce, Europie i na Świecie, 4. Pielęgnowanie i upowszechnianie zjawisk, treści i wartości kultury morskiej i żeglarskiej. Do osiągnięcia swoich celów Fundacja dąży między innymi przez: 1. Utworzenie i prowadzenie Muzeum Polskiego Żeglarstwa, w celu zabezpieczenia i prezentowania zabytków kultury morskiej i żeglarskiej, 2. Utworzenie i prowadzenie Biblioteki Morskiej w zakresie gromadzenia i udostępnienia bibliografii, wszelkiej dokumentacji oraz innych zbiorów dotyczących kultury morskiej i żeglarskiej, 3. Organizowanie i prowadzenie imprez kulturalnych, spektakli teatralnych i innych dotyczących kultury morskiej i żeglarskiej, 4. Tworzenie, organizowanie i prowadzenie