Where

ul. Białoskórnicza 26 Wroclaw
50-134

View Larger Map

Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA

- zrównoważony rozwój obszarów wiejskich - interwencje środowiskowe - pomoc obywatelom - edukacja ekologiczna - czynna ochrona przyrody - kampania na rzecz ochrony Bałtyku - konsultacje eksperckie - strategie rozwoju, ekspertyzy herpetologiczne przy inwestycjach, pozyskiwanie funduszy unijnych Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.